De Wft garandeert consumenten en financieel adviseurs kwaliteit

Wft is een afkorting die staat voor Wet Financieel Toezicht. Het is een verzameling van regels en plichten die financieel adviseurs moeten volgen om hun werk te mogen doen. Daarmee is het een beschermd beroep. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) houdt hier toezicht op en zorgt ervoor dat iedereen zich aan de regels van de Wft houdt. Samen zorgen ze ervoor dat consumenten altijd een adviseur ontvangen met de juiste scholing en met actuele kennis en dat de kwaliteit in het vakgebied van financieel adviseurs gewaarborgd blijft.

Twee onderdelen van de Wft

Volgens de Wet Financieel Toezicht moet iedere financiële medewerker met een adviserende rol bepaalde diploma’s behalen. Er is een basisdiploma dat niet herhaald hoeft te worden en waarmee je aan je diplomaplicht voldoet. Daarbij moet je ook een PE (Permanente Educatie) diploma, of meerdere PE diploma’s, halen om je bekwaamheid te onderhouden. Er worden dan verschillende modules aangeboden (hypotheek, inkomen, schade, pensioen, enzovoorts) waaruit jij de relevante kiest voor jou. Deze diploma’s moeten wel regelmatig vernieuwd worden. Doe je dat niet, dan mag je je baan niet meer uitvoeren en komt je basisdiploma ook automatisch te vervallen.

Je beroepskwalificaties

De Wft samen met de PE diploma’s vormen je beroepskwalificaties. Deze zijn niet geldig zonder elkaar en je moet kunnen aantonen dat je ze gehaald hebt als je je werk wilt kunnen doen. De Wft verplicht je om deze beroepskwalificaties te halen en te onderhouden. Als je dat niet doet, dan komt de Autoriteit Financiële Markten langs om je te bestraffen. Het is dus belangrijk dat je als financieel adviseur aan je diploma- en onderhoudsplicht van de Wft voldoet. Dat is uiteraard ook goed voor jou, want met de juiste scholing kun je je baan beter uitvoeren.

De Permanent Actueel Eis

Een laatste onderdeel van de Wft is de Permanent Actueel Eis. Je moet kunnen aantonen dat jouw kennis altijd actueel is en dat je weet wat de laatste ontwikkelingen zijn in jouw vakgebied. Dat doe je door cursussen en bijscholingen bij te wonen. Hier krijg je dan certificaten voor en deze tonen aan dat je Permanent Actueel bent. Sommige trainingsinstituten geven je de optie om een abonnement te nemen waarmee je door hen Permanent Actueel gehouden wordt. Je krijgt dan een aantal keren per jaar een toets en daarvoor ontvang je een certificaat. Dat kan belangrijk zijn bij het uitkiezen van een instituut waarbij je je Wft PE gaat volgen.

Lindenhaeghe – De beste financiële opleider!

Een garantie van kwaliteit

Als jij als consument de diensten van een financieel adviseur aanneemt, dan weet je dus zeker dat je iemand krijgt die geschoold is, die regelmatig bijscholingen volgt en die op de hoogte is van alle laatste ontwikkelingen. Dat zijn de minimale eisen van de AFM en je kunt dat altijd natrekken door inzicht te vragen in de diploma’s van de specialist. Ben je zelf een financieel adviseur, dan weet je dat jouw collega’s ook kwaliteit leveren en dat dit in jouw branche altijd hoog in het vaandel staat.